วันพุธที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2553

ส่ง เสริมเลี้ยงไก่"แฮปปี้ ชิก" ปศุสัตว์สนองพระราชดำริฯ เติมโภชนาการเด็กนักเรียน

นายปรีชา สมบูรณ์ประเสริฐ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์น้อมรับแนวทางพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการดำเนินการเลี้ยงไก่ไข่แบบมีความสุข หรือ แฮปปี้ ชิก (Happy Chick) ในการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ในโรงเรียน ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระราชทานความห่วงใยเด็กนักเรียนให้มีภาวะโภชนาการที่ดีและเหมาะสมกับวัย จากการได้รับประทานไข่ไก่ที่มีคุณค่าทางอาหาร โดยให้นักเรียนได้ลงมือเลี้ยงไก่ไข่ด้วยตนเอง เพื่อจะได้รับความรู้จากการปฏิบัติจริง และความรู้ที่ได้รับจะติดตัวและอาจเป็นอาชีพในอนาคตได้

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมรี ทรงมีพระราชดำริให้กรมปศุสัตว์ ดำเนินการเลี้ยงไก่ไข่แบบ แฮปปี้ ชิก โดยเน้นการเลี้ยงให้ไก่ไข่มีความสุข คือ การให้ไก่ไข่มีโอกาสในการเดิน กิน นอน อย่างอิสระในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ ไม่ต้องอาศัยอยู่ในกรงตับแคบๆ เหมือนสมัยก่อน จะทำให้ไก่ไม่เครียด ได้ออกกำลังกาย มีสุขภาพแข็งแรง และให้ไข่ที่มีคุณค่าทางอาหาร แต่ทั้งนี้ การเลี้ยงไก่แบบแฮปปี้ ชิก ยังคงให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและปลอดโรคของนักเรียนและไก่ไข่ โดยมีการจัดการเลี้ยงไก่ไข่อย่างถูกต้องตามหลักการควบคุมโรค เช่น การแบ่งพื้นที่การเลี้ยงไก่ไข่ออกจากพื้นที่อยู่อาศัยของผู้เลี้ยงหรือนัก เรียน การจุ่มน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนเข้า-ออกพื้นที่เลี้ยง และมีตาข่ายป้องกันนก หนู หรือสัตว์อื่น ที่อาจเป็นพาหะนำโรคให้กับไก่ไข่ได้ ทั้งนี้หากโรงเรียนใดสนใจ การเลี้ยงไก่แบบถูกต้องตามหลักวิชาการควบคุมโรค สามารถติดต่อได้ที่ กรมปศุสัตว์ 0-2653-4444 ต่อ 4137-8