วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

กรมปศุสัตว์ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติในหลวง(23/2553)

นายปรีชา สมบูรณ์ประเสริฐ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่ากรมปศุสัตว์ได้จัดทำโครงการพิธีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและไถ่ชีวิตโค- กระบือ จำนวน 299 ตัว มอบให้เกษตรกร ตามโครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริถวายเป็น พระราชกุศล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2552เพื่อเป็นการสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯที่พระราชทานโครงการที่มีคุณประโยชน์อย่างมหาศาลแด่ปวงชนชาวไทยโดยกำหนดจัดพิธีในวันพุธที่ 9ธันวาคม 2552 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ดังนั้น กรมปศุสัตว์จึงขอเชิญผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบเข้าโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2552 โดยสามารถโอนเงินเข้าบัญชี“โครงการธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ” ธนาคารกรุงไทย (จำกัด) สาขาราชเทวีกรุงเทพมหานคร บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 030 – 6 – 01239 - 1 ในระหว่างวันที่ 1 - 8 ธันวาคม2552 นี้
รายละเอียดและประวัติโครงการธนาคารโคกระบือตามพระราชดำริ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น